Klusbedrijf Arnhem

Privacyverklaring

Privacyverklaring Klussenbedrijf van Odeh

Bij van Odeh tegelzetter bedrijf hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we omgaan met uw privacy.

1. Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of onze website bezoekt:

  • Contactgegevens: zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
  • Gegevens over uw project: zoals locatie, type werkzaamheden en specifieke wensen.
  • Betalingsgegevens: zoals bankrekeningnummer en betaalgeschiedenis.
  • Technische gegevens: zoals IP-adres, browsertype, bezoektijden en pagina’s die u bezoekt.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Dienstverlening: om offertes op te stellen, projecten uit te voeren en u te informeren over de voortgang van uw project.
  • Communicatie: om contact met u op te nemen over uw project, vragen te beantwoorden en u te voorzien van informatie over onze diensten.
  • Betalingen: om betalingen te verwerken en financiële administratie bij te houden.
  • Websiteverbetering: om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruik.

3. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Denk hierbij aan:

  • Dienstverleners: zoals transportbedrijven, leveranciers en onderaannemers.
  • Overheidsinstanties: indien dit wettelijk verplicht is.

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. Dit omvat onder meer het gebruik van beveiligde verbindingen en het versleutelen van gevoelige gegevens.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zolang wij wettelijk verplicht zijn. De bewaartermijn kan variëren afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel van de verwerking.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt uw verzoeken richten aan:

Klussenbedrijf van Odeh
Jufferstraat 18, 6828 AE, Arnhem
info@klussenbedrijfvanodeh.nl
06-28852939

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

8. Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via:

Klussenbedrijf van Odeh
Jufferstraat 18, 6828 AE, Arnhem
info@klussenbedrijfvanodeh.nl
06-28852939